Ambulante begeleiding

Door de komst van “Passend Onderwijs” is er veel veranderd maar ook veel hetzelfde gebleven. Bij “Passend Onderwijs” wordt er uitgegaan van de sterke kanten van uw kind, niet van zijn onmogelijkheden.

In veel gevallen blijft de mogelijkheid om een keuze te maken tussen met hulp op de oude school te blijven of een frisse start te maken op een (V)SO-school.

Scholen kunnen een ‘Individueel Arrangement’ aanvragen waarmee de school hulp kan realiseren. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.sppoh.nl/voor-ouders.
Dit houdt in dat de basisschool extra middelen ontvangt voor de opvang van het kind met een verstandelijke beperking. De school wordt dan ondersteund door ambulante begeleiders uit het (V)SO.

Samen met de school wordt er een plan gemaakt waarin de doelen worden beschreven voor uw zoon of dochter. De manier waarop de hulp vorm krijgt, wordt in overleg bepaald. De afspraken worden besproken en vastgelegd zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.
Ook kan expertise ingekocht worden voor een teampresentatie, workshop of lezing

Op de Inspecteur S. de Vriesschool wordt de ambulante begeleiding verzorgd door mevr. I. Kalloe en mevr. M. ten Braak. Zij zijn te bereiken via de locatie op de Heliotrooplaan tel: 070 – 448 31 30.