Activiteiten agenda VSO

Augustus 2021

30 – Eerste schooldag schooljaar 2021 – 2022

30 t/m 03 sept. – Themaweek “Back to school”

September 2021

07 – informatieavond voor ouders onderbouw: 2A-1B-1C-1D

09 – Interne zorgcommissie

20 – Studiedag 1 personeel (leerlingen vrij)

21 – Prinsjesdag. Vrij

22 – MR vergadering

26 – CPC loop

27 t/m 01-10 – Omgekeerde oudergesprekken (voor MB en BB leerlingen toekomstgesprekken)

Oktober 2021

05 – schoolfotograaf

06 t/m 17 – Kinderboekenweek. Thema: Wat wil ik worden?

07 – Interne zorgcommissie

11 t/m 15 – Doet u ook mee?

15 – Open Podium

18 t/m 22 – Herfstvakantie

31 – Einde zomertijd

27 – MR vergadering

November 2021

01 t/m 05 – Nationaal schoolontbijt

08 t/m 19 – Themaweken Wonen (en Vrije tijd)

11 – Interne zorgcommissie

25 – Studiedag personeel. Leerlingen vrij.

December 2021

03 – Sinterklaasfeest (leerlingen om 12.15 uur vrij)

09 – Interne zorgcommissie

20 t/m 24 – Thema week “Kerst vier je samen”

23 – Kerstfeest – Open Podium

24 – Laatste schooldag 2021. Leerlingen om 12.15 uur vrij

27 dec t/m 7 jan – Kerstvakantie

Januari 2022

10 – Eerste schooldag 2022

12 – MR vergadering

20 – Interne zorgcommissie

24 t/m 28 – Doet u ook mee?

Februari 2022

08 – Open Podium

14 – Valentijnsdag

17 – Interne zorgcommissie

25 – Studiedag personeel. Leerlingen vrij.

28-02 t/m 04-03 – Voorjaarsvakantie

Maart 2022

09 – MR vergadering

07 t/m 18 – Themaweken Werken

17 – Ouderavond Wonen – werken en vrijetijd

24 – Interne zorgcommissie

27 – Begin zomertijd

April 2022

03 – Start Ramadan

14 – Open podium

15 – Goede Vrijdag (vrij)

18 – Tweede Paasdag (vrij)

19 – Studiedag personeel. Leerlingen vrij.

21 – Interne zorgcommissie

22 – Koningsspelen

23 – Schoolreis

25-04 t/m 06-05 – Meivakantie

Mei 2022

02 – Suikerfeest

08 – Moederdag

11 – MR vergadering

26 en 27 – Hemelvaart (vrij)

20 – Open Podium

Juni 2022

06 – 2e Pinksterdag (vrij)

02 – Interne zorgcommissie

19 – Vaderdag

20 t/m 24 – Rapportbesprekingen

20 – Open podium

22 – MR vergadering

27 t/m 08-08 – Themaweken vrijetijd: Oog voor Talent

30 – Uitreiking certificaten en zomerfestival

30 – Interne zorgcommissie

Juli 2022

05 – Uitreiking diploma schoolverlaters

08 – Laatste schooldag. Leerlingen om 12.15 uur vrijdag

11-07 t/m 19-08 – Zomervakantie