Wat is onderwijs op maat

2 meisjes bekijken folderDe Inspecteur de Vriesschool is een school voor leerlingen met een beperkt verstandelijk vermogen (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, ZMLK). Door deze beperking ondervindt de leerling vaak problemen op het gebied van schoolse, communicatieve- en sociale vaardigheden. De ontwikkeling van deze leerlingen verloopt in een ander tempo dan leerlingen op een basisschool en behoeft vaak meer begeleiding en sturing. Op de Inspecteur S. de Vriesschool proberen wij dan ook zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoeften van elke leerling en streven wij naar onderwijs op maat.

Algemene doelstelling van de school

Het team van de Inspecteur S. de Vriesschool stelt zich ten doel dat zeer moeilijk lerenden zich binnen hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen aan onze maatschappij (wonen, werken en vrije tijdsbesteding). We proberen dat te bereiken door middel van gedifferentieerd, geïndividualiseerd  en planmatig onderwijs in een uitdagende en veilige omgeving. Het kind en zijn/haar hulpvraag staan centraal. Kenmerken in de omgang met onze leerlingen zijn veiligheid, duidelijkheid en structuur.