MI in de praktijk

Voorbeeldles Meervoudige Intelligentie: Letterwandeling

Doel van de les:

  • De leerlingen ontdekken dat er overal om hen heen letters zijn.
  • De leerlingen herkennen vormen als zijnde letters.
  • De leerlingen herkennen letters welke zij eerder hebben geleerd.
  • De leerlingen lezen voor hen bekende letters.

Lichamelijk/Kinestetisch

De leerlingen maken een wandeling in de omgeving van de school. Daar gaan zij op zoek naar letters.

Van de letters/woorden worden foto’s gemaakt.


Intrapersoonlijk

De letterwandeling wordt met de leerlingen nabesproken. Hierbij worden de foto’s op het digibord bekeken.


Muzikaal/Ritmisch

Structuur: Zoek iemand die…
De leerlingen vormen tweetallen. Dit doen zij d.m.v. de MI-structuur: Zoek iemand die..:

  • Alle leerlingen krijgen een kaartje (van elk kaartje zijn er 2 hetzelfde, net als bij memorie).
  • De leerkracht zet de muziek aan. Op dat moment mixen de leerlingen door het lokaal. Zij zoeken de leerling met hetzelfde kaartje en vormen een tweetal.

Interpersoonlijk & Verbaal/Linguistisch

Structuur: Tweepraat.
Alle leerlingen krijgen een afbeelding van de gefotografeerde letters/woorden.

In tweetallen bespreken zij dit met elkaar. De leerlingen vertellen elkaar welke letters zij al kennen.


Visueel/Ruimtelijk

De leerlingen knippen de afbeeldingen van letters/woorden uit en plakken deze op een karton. Dit wordt vervolgens opgehangen in de leeshoek in de klas.