Groepen VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs, is ontstaan uit de fusie van MLK-, ZMOK- en ZMLK-scholen. Deze scholingsvorm richt zich op kinderen die door een aandoening niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen en daardoor extra zorg nodig hebben.

Het VSO op de Esther de Boer van Rijklaan is onderverdeeld in twee stromen: De P-stroom, hier worden leerlingen geplaatst met een zwak sociaal-emotioneel en cognitief niveau en de C-stroom, hier worden leerlingen geplaatst die sociaal-emotioneel sterker in hun schoenen staan.
De leerlingen binnen de C-stroom ontwikkelen zich ook sterker op cognitief gebied.
De ondersteuningsgroep VSO H, de groep voor leerlingen die gebaat zijn bij een meer gestructureerde leeromgeving en meer gespecialiseerde begeleiding bevindt zich op de Heliotrooplaan.

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
A Stroom VSO H: ondersteuningsgroep oudere leerlingen
Leerroute 2/3 VSO 1A: onderbouw
VSO 2A: middenbouw
VSO 3A: bovenbouw
Leerroute 3/4 VSO 1B: onderbouw
VSO 1C: onderbouw
VSO 2B: middenbouw
VSO 2C: middenbouw
VSO 3B: bovenbouw
VSO 3C: bovenbouw
VSO 3D: bovenbouw