Ambulante begeleiding

Ouders met een positieve beschikking voor het ZMLK kunnen, in overleg met de basisschool, ervoor kiezen het kind de basisschool te laten bezoeken met een zogenaamd “Rugzakje”.
Dit houdt in dat de basisschool extra personele en materiële middelen ontvangt voor de opvang van het kind met een verstandelijke beperking. Daarnaast krijgt een ZMLK school uit het REC middelen om de basisschool te begeleiden bij de opvang van deze leerling(en).

Voor de leerling met een “Rugzakje” zal, door de ambulant begeleider, een handelingsplan worden opgesteld. Het handelingsplan beschrijft de afspraken over de wijze waarop de leerling onderwijs en begeleiding krijgt. De ouders moeten door middel van een handtekening instemmen met het handelingsplan. De ambulant begeleider van de ZMLK school maakt een verslag van de begeleiding. Op afgesproken tijden wordt het verloop van de begeleiding geëvalueerd.

Aansluitend worden er nieuwe afspraken gemaakt voor de volgende periode. De ambulant begeleider maakt afspraken met de school en de ouders over contactmomenten. De frequentie en de inhoud wordt in overleg bepaald.

Op de Inspecteur S. de Vriesschool wordt de ambulante begeleiding verzorgd door mevr. I. Kalloe, mevr. T. Pedroz en mevr. M ten Braak.
Zij zijn te bereiken via de locatie op de Heliotrooplaan tel: 070 – 448 31 30.

Sommige leerlingen met een ZMLK indicatie hebben een stoornis binnen het autistisch spectrum. Voor deze leerlingen heeft de Inspecteur S. de Vriesschool een gespecialiseerde ambulant begeleidster nl. mevr. C.Grottendieck, zij is te bereiken via de locatie op de Heliotrooplaan tel: 070 – 448 31 30.

NB: Invoering van de wetgeving ‘Passend onderwijs’ zal de wijze en mate van mogelijkheden voor ambulante begeleiding gaan beïnvloeden.