Ambulante begeleiding

Door de komst van “Passend Onderwijs” is er veel veranderd maar ook veel hetzelfde gebleven. Bij “Passend Onderwijs” wordt er uitgegaan van de sterke kanten van uw kind, niet van zijn onmogelijkheden.

In veel gevallen blijft de mogelijkheid om een keuze te maken tussen met hulp op de oude school te blijven of een frisse start te maken op een (V)SO-school.

Scholen kunnen een ‘Individueel Arrangement’ aanvragen waarmee de school hulp kan realiseren. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.sppoh.nl voor het primair onderwijs en www.swvzhw.nl voor het voortgezet onderwijs.

Dit houdt in dat de school extra middelen kan aanvragen voor leerlingen die extra ondersteuning op de huidige school nodig hebben. De school wordt ondersteund door ambulante begeleiders uit het (V)SO.

Samen met de school wordt er een plan gemaakt waarin de doelen worden beschreven voor uw zoon of dochter. De manier waarop de hulp vorm krijgt, wordt in overleg met alle betrokkenen bepaald. De afspraken worden besproken en vastgelegd zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Op de Inspecteur S. de Vriesschool wordt de ambulante begeleiding verzorgd door mevr. I. Kalloe en mevr. M. ten Braak. Zij zijn te bereiken via de locatie op de Heliotrooplaan tel: 070 – 448 31 30.