Aanmelden nieuwe leerling

aanmelden nieuwe leerlingWanneer ouders hun kind willen aanmelden bij onze school maken we een afspraak voor een bezoek. Tijdens dit bezoek laten wij de school zien en vertellen wij wat het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen inhoudt .

Indien ouders besluiten voor onze school te kiezen verzamelen wij de benodigde rapportages om een indicatie aan te vragen. Alleen wanneer een leerling  aan de juiste criteria voldoet krijgt het een indicatie en kan het op een ZMLK school geplaatst worden (een zogenaamde cluster 3 indicatie).

Criteria voor een cluster 3-indicatie

Informatie van het Regionaal Expertise Centrum

Om in aanmerking te komen voor een plaats in het speciaal onderwijs of voor een rugzak in het reguliere onderwijs, is een indicatie vereist. De Commissie voor Indicatiestelling beoordeelt op grond van landelijk vastgestelde criteria of een leerling/deelnemer daarvoor in aanmerking komt.

De drie hoofdcriteria voor alle clusters zijn:

  1. de aard van stoornis/beperking van de leerling; en
  2. de onderwijsbeperking die de stoornis tot gevolg heeft; en
  3. het niet toereikend zijn van de zorg binnen het reguliere onderwijs

Zodra de indicatie is afgegeven kan de leerling, in overleg, starten bij ons op school.

SO – Klik hier voor uitgebreidere informatie voor aanmelding

VSO – Klik hier voor uitgebreidere informatie voor aanmelding

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Trajectbegeleider CVI Inspecteur S. de Vriesschool:
Wilma Groenenberg
Heliotrooplaan 35
2555 MA Den Haag
Tel: 070 – 448 31 30

Voor vragen kunt u ook een e-mail sturen naar mevr. Wilma Groenenberg

NB: Invoering van de wetgeving ‘Passend onderwijs’ zal de procedure voor aanmelding gaan beïnvloeden